Projects

COMFORT 2019-2023 Melchor González Dávila
TRIATLAS 2019-2021 Santiago Hernández León
SAGA 2019-2021 Alonso Hernández Guerra
SUMMER 2019-2021 Santiago Hernández León
ATOPFe 2018-2020 J. Magdalena Santana Casiano
BOUNDARY 2018-2020 Alonso Hernández Guerra
DUNCAN 2017-2019 Luis Hernández Calvento
Bathypelagic 2017-2019 Santiago Hernández León
ARTeMISat-2 2017-2019 Javier Marcello Ruiz
FLUXES 2016-2018 Javier Arístegui Ruiz
EACFe 2015-2017 J. Magdalena Santana Casiano
DUNCAN 2014-2016 Luis Hernández Calvento
SeVaCan 2014-2016 Alonso Hernández Guerra
ARTeMISat 2014-2016 Javier Marcello Ruiz
PUMP 2013-2016 Javier Arístegui Ruiz
HOTMIX 2012-2015 Javier Arístegui Ruiz
ECOFEMA 2011-2013 J. Magdalena Santana Casiano
Diagnostico de sistemas de dunas 2011-2013 Luis Hernández Calvento
SIMO 2011-2013 Javier Arístegui Ruiz
BIOVOL 2011-2012 María Fernanda Montero del Pino
Water quality in the Canary Islands 2011-2012 Javier Marcello Ruiz
SPOT 2011 Javier Marcello Ruiz
CARBOCHANGE 2010-2013 Melchor González Dávila
TELECAN 2010-2013 Francisco Eugenio González
Deimos 2010-2012 Javier Marcello Ruiz
PET 2010-2012 Francisco Eugenio González
BNA 2010-2011 Juan Luis Gómez Pinchetti
CO2-Acción Complementaria 2010-2011 J. Magdalena Santana Casiano
MOC2 2009-2011 Alonso Hernández Guerra
Transmisión de datos vía satélite 2009-2010 Javier Marcello Ruiz
ORCA: acción complementaria 2009-2010 Alonso Hernández Guerra
Proyecto Estructurante en ambientales 2009 Alonso Hernández Guerra
€ITES 2008-2011 Melchor González Dávila
NMPs 2008-2011 Inmaculada Menéndez González
BONUS GOODHOPE 2008-2009 Melchor González Dávila
Algoritmos satelitales 2008-2009 Javier Marcello Ruiz
EBUS 2008 Santiago Hernández León
Dunas Canarias y Cabo Verde 2007-2010 Emma Pérez-Chacón Espino
AquAgriS 2007-2010 Juan Luis Gómez Pinchetti
CAIBEX 2007-2010 Javier Arístegui Ruiz
PICASSO 2007-2008 Melchor González Dávila
ORCA 2006-2010 Alonso Hernández Guerra
ALGADIESEL 2006-2010 Juan Luis Gómez Pinchetti
ICCABA 2006-2008 Melchor González Dávila
EFEMAR 2006-2008 J. Magdalena Santana Casiano
CarboOcean 2005-2009 Melchor González Dávila
MIDAS4 2005-2008 Francisco Eugenio González